С И Н Д И К A Л Н А   О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
EЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА

+387 65 002 003 (218)
sindikat@elektrobijeljina.com
×
AКТУЕЛНОСТИ
Чланови Синдиката имају могућност куповине на рате.
Молба за исплату једнократне новчане помоћи.
Молба за кориштење синдикалног аута за превоз радника
Документи који су неопходни за функционисање синдикалне организације.
СУСРЕТИ РАДНИКА

Прилика да наши радници, који свакодневно обављају одговорне задатке на радним мјестима у својим колективима, одмјере снагу и на спортским борилиштима, кроз спортове којима се рекреативно баве, и на тај начин одрже дух заједништва који влада у нашем систему.

Овим законом уређују се радни односи, права, обавезе и одговорности из радног односа и други односи по основу рада у Републици Српској, ако посебним законима није другачије одређено.
Овим колективним уговором уређују се права, обавезе и одговорности потписника и запослених радника у МХ "ЕРС" Матично предузеће а.д. Требиње и зависним предузећима
Радници самостално и слободно одлучују о свом синдикалном организовању и удруживању са синдикатима сродних дјелатности
АКТИВ ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА КРВИ
ДОНИРАЈ КРВ
И ИНСПИРИШИ ДРУГЕ!
Синдикална организација "Електро-Бијељина" © 2018
Powered by limun.co